DỊCH VỤ

 • Giám định hàng Kim loại & Khoáng sản

  Những dịch vụ chúng tôi cung cấp bao gồm: Giám định Khoáng sản chất lượng trước khi xuất hàng tại nơi khai khác...v...v... Giám định Kim loại phân tích các chỉ tiên lý hòa... v...v...

 • Giám định nông sản

  Chúng tôi cung cấp dịch vụ giám định cho tất cả các mặt hàng nông sản, bao gồm gạo, ngô, ngũ cốc, thức ăn chăn nuôi, hàng hóa lỏng, đường, hoa quả, cà phê, ca cao, phân bón, v.v… Các dịch vụ cung cấp gồm:

 • Giám định hàng hải

  Giám sát quá trình nhập và dỡ hàng Giám định cầu cân tại cảng Giám định mớn nước tàu biển Giám định hầm hàng.

 • Giám định thực phẩm, hàng tiêu dùng

  Giám định chất lượng nguyên liệu đầu vào Giám định quá trình sản xuất Giám định hàng hóa trước khi xuất Giám sát quá trình đóng hàng

 • Giám định máy móc, thiết bị công nghiệp

  Giám sát quy trinh sản xuất: kiểm soát số lượng, chất lượng, quy trình hoạt động, sản phẩm được sản xuât đúng tiêu chuẩn, chất lượng nguyên liệu thô. Giám định số lượng, tình trạng, chủng loại máy móc ...v...v..

 • Giám định xăng dầu, chất hóa lỏng

  Những dịch vụ chúng tôi cung cấp bao gồm: Giám định hầm và nắp hầm chứa Đo mớn nước tàu biển Lấy mẫu kiểm tra,

 • Kiểm tra, phân tích mẫu & chứng nhận

  Dịch vụ kiểm tra, phân tích mẫu và chứng nhận bao gồm việc kiểm tra chất lượng sản phẩm dựa trên những tiêu chuẩn về vệ sinh và an toàn

 • Giám định hàng hóa xuất khẩu

  Giám định số lượng, chất lượng hàng hóa. Giám định chủng loại hàng hóa. Giám định tình trạng hàng hóa, quy cách đóng gói, bao bì

 • Giám đỊnh nguồn gốc xuất xứ

  Dịch vụ kiểm tra, phân tích: Xuất xứ hàng nhập khẩu, Xuất xứ mẫu E, Xuất xứ mẫu D, Xuất xứ mẫu S

 • Giám định và tư vấn dự án

  Giám định và tư vấn lắp đặt, Kiểm tra khả năng thực hiện dự án, Giám định tình trạng thiết bị máy móc trước khi lắp đặt, Giám sát quá trình thi công, lắp đặt, vận hành, giao nhận