DỰ ÁN

Dự án Dây chuyền sản xuất chế biến gỗ MDF

12-10-2014

Giám định đồng bộ dây chuyền chế biến gỗ MDF nhậu khẩu  Xem thêm »

Dự án thủy điện Bản Chát

01-10-2014

Gói thầu giám định thiết bị cơ điện và thiết bị cơ khí thủy công dự án Thủy điện Bản Chát  Xem thêm »

Dự án thủy điện Yan Tann Sien - Lâm Đồng

01-10-2014

Giám định thiết bị cơ điện nhập khẩu đồng bộ, công trình nhà máy thủy điện Yan Tann Sien  Xem thêm »

Dự án thủy điện Tà Thàng

01-10-2014

Giám định thiết bị cơ điện nhập khẩu đồng bộ, công trình nhà máy thủy điện Tà Thàng  Xem thêm »

Dự án thủy điện Hạ Sông Pha 1 & 2

01-10-2014

Giám định toàn bộ các thiết bị đồng bộ Dự án thủy điện Hạ Sông Pha 1 & 2  Xem thêm »

Dự án thủy điện Srêpôk 4A

01-10-2014

Giám định thiết bị nhà máy thủy điện Srêpôk 4A  Xem thêm »

Dự án thủy điện Đakpsi 3 và Đakpsi 4

01-10-2014

Giám định toàn bộ các thiết bị đồng bộ Dự án Nhà máy thủy điện Đakpsi 3 và Đakpsi 4  Xem thêm »

Dự án thủy điện Đồng Nai 4

01-10-2014

Giám định thiết bị cơ điện của công trình nhà máy thủy điện Đồng Nai 4  Xem thêm »

Dự án thủy điện Srêpok 3

01-10-2014

Giám định thiết bị điện và phụ kiện phụ kiện của công trình nhà máy thủy điện Srêpok 3  Xem thêm »