DỰ ÁN / Dự án thủy điện Đakpsi 3 và Đakpsi 4

1/ Tên dự án

Dự án Nhà máy thủy điện Đakpsi 3

Dự án Nhà máy thủy điện Đakpsi 4

 

2/ Thời gian thực hiện

Năm 2009 và 2011

 

3/ Chủ dự án

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển thủy điện Đakpsi

 

4/ Phạm vi công việc

  • Giám sát quá trình dỡ hàng từ cầu xuống cảng và quá trình giao nhận, vận chuyển từ cảng đến chân công trường
  • Giám định tổn thất trong quá trình dỡ hàng và giao nhận, vận chuyển từ cảng về chân công trường (nếu có)
  • Giám định số lượng kiện, tình trạng bao bì đóng gói, số lượng chi tiết, tình trạng hàng hóa đối với hàng rời và để trần
  • Giám định số lượng chi tiết trong từng kiện, tình trạng hàng hóa, chủng loại, năm sản xuất, xuất xứ khi hàng hóa về đến chân công trình
  • Giám định sự đồng bộ của từng bộ phận và của cả dây chuyền thiết bị
  • Giám định tổn thất trong quá trình lắp đặt (nếu có)
  • Giám định tình trạng hoạt động (không tải, có tải) của máy móc thiết bị và các chỉ tiêu chất lượng theo quy định của hợp đồng
  • Giám định sự hoạt động ổn định của máy móc thiết bị trong thời gian bảo hành theo quy định của hợp đồng