DỰ ÁN / Dự án thủy điện Hạ Sông Pha 1 & 2

1/ Tên dự án

Dự án thủy điện Hạ Sông Pha 1 & 2

 

2/ Thời gian thực hiện

Năm 2012

 

3/ Chủ dự án

Công ty cổ phần thủy điện Hạ Sông Pha

 

4/ Phạm vi công việc

  • Giám định tổn thất trong quá trình dỡ hàng và giao nhận, vận chuyển từ cảng về chân công trình
  • Giám định số lượng kiện, tình trạng bao bì đóng gói với lô hàng gói trong kiện, giám định số lượng chi tiết, tình trạng hàng hóa đối với hàng rời và để trần
  • Giám định số lượng chi tiết trong từng kiện, tình trạng hàng hóa, chủng loại, năm sản xuất, xuất xứ khi hàng hóa về đến chân công trình
  • Giám định sự đồng bộ của từng bộ phận và cả dây chuyền thiết bị