GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY

Công ty Cổ phần giám định Đại Việt - Davicontrol (DVC) là công ty cổ phần giám định đầu tiên tại Việt Nam, được phép hoạt động kinh doanh dịch vụ giám định hàng hóa và phi hàng hóa theo Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Kinh Doanh Số 059663 do Sở Kế hoạch Đầu tư Thành Phố Hồ Chí Minh cấp ngày 17/05/1996.

 

 

Davicontrol là một công ty giám định đa năng với phạm vi hoạt động rộng lớn bao gồm các lĩnh vực giám định hàng hóa, giám định phi hàng hoá, giám định công trình kiến trúc-xây dựng, giám định máy/thiết bị lẻ và đồng bộ, giám định hàng hải, giám định container, giám định phục vụ yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước, khử trùng, tư vấn về pháp luật về giám định, thương mại, tư vấn áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế ISO, HACCP, SA..

 

   

Sau hơn 20 năm hoạt động và phát triển, Davicontrol đã xây dựng và quản lý có hiệu quả hệ thống tổ chức từ Văn phòng Công ty tại thành phố Hồ Chí Minh đến các Chi nhánh tại các thành phố lớn như Hà Nội, Hải Phòng, Vũng Tàu, Đà Nẵng, Vinh, Ninh Bình, Quảng Ninh… Davicontrol đào tạo và tuyển chọn đội ngũ giám định viên đủ mọi ngành nghề, nhiều kinh nghiệm thực tế hiện trường, có năng lực tổ chức thực hiện vụ giám định ngoài lãnh thổ Việt nam, nhằm đáp ứng kịp thời mọi yêu cầu của khách hàng.

 

 

Để thực hiện tốt dịch vụ giám định, Davicontrol đã xây dựng gần 70 bộ Quy trình giám định liên quan đến tất cả các loại hàng hóa/ loại hình giám định, dựa trên các tiêu chuẩn/ phương pháp tiên tiến nhất áp dụng cho hàng hoá và phương pháp kiểm tra hàng hoá như ISO, FDA, ASTM, AOAC, API, JIS, GOST, DIN, TCVN (Tiêu chuẩn Việt nam) …Chứng thư giám định của Davicontrol là bằng chứng khách quan giúp khách hàng trong công tác thanh toán, giao nhận, bảo hiểm, áp thuế, thông quan, khiếu nại và đảm bảo các qui định của nhà nước về an toàn, về môi trường, vệ sinh thực phẩm/hàng hoá…