DỰ ÁN / Dự án thủy điện Srêpok 3

1/ Tên dự án

Dự án thủy điện Srêpok 3

 

2/ Thời gian thực hiện

Năm 2008

 

3/ Chủ dự án

Công ty cổ phần dịch vụ Vận tải Sài Gòn (Tranaco)

 

4/ Phạm vi công việc

  • Giám định số lượng kiện, tình trạng bao bì, đóng gói với hàng đóng trong bao kiện, giám định số lượng chi tiết, tình trạng hàng hóa đối với hàng rời và để trần
  • Giám định số lượng chi tiết trong từng kiện hàng, tình trạng hàng hóa, năm sản xuất, xuất xứ,...
  • Giám định sự đồng bộ của từng bộ phận và cả dây chuyền thiết bị