DỰ ÁN / Dự án thủy điện Bản Chát

1/ Tên dự án

Dự án thủy điện Bản Chát

 

2/ Thời gian thực hiện

Năm 2010

 

3/ Chủ dự án

Tập đoàn Điện lực Việt Nam

 

4/ Phạm vi công việc

  • Giám định tình trạng hàng lô nhập khẩu (tại cảng đến)
  • Giám định tổn thất (tại cảng đến)
  • Giám định số lượng, tình trạng và tổn thất chi tiết kiện hàng thuộc lô hàng nhập khẩu (tại công trường trước khi lắp đặt)
  • Giám định xuất xứ của lô hàng (tại công trường trước khi lắp đặt)
  • Giám định chủng loại và quy cách lô hàng (tại công trường trước khi lắp đặt)
  • Giám định chất lượng từng cụm máy móc thiết bị riêng lẻ (tại công trường trước khi lắp đặt)
  • Giám định sự đồng bộ của từng bộ phận và của cả dây chuyền thiết bị (tại công trường trước khi lắp đặt)
  • Giám định tình trạng hoạt động (không tải, có tải) của máy móc thiết bị và các chỉ tiêu chất lượng theo quy định Hợp đồng (tại công trường sau khi lắp đặt)
  • Giám định chất lượng sự hoạt động ổn định của máy móc, thiết bị trong thời gian bảo hành theo Hợp đồng