DỰ ÁN / Dự án thủy điện Srêpôk 4A

1/ Tên dự án

Dự án thủy điện Srêpôk 4A

 

2/ Thời gian thực hiện

Năm 2011

 

3/ Chủ dự án

Công ty cổ phần Thủy điện Buôn Đôn

 

4/ Phạm vi công việc

  • Giám sát quá trình dỡ hàng từ tàu xuống cảng và quá trình giao nhận, vận chuyển từ cảng
  • Giám định số lượng kiện, tình trạng bao bì đóng gói đối với lô hàng đóng gói trong kiện, giám định số lượng chi tiết, tình trạng hàng hóa đối với hàng rời và để trần
  • Giám định chi tiết trong từng kiện, tình trạng hàng hóa, chủng loại, năm sản xuất, xuất xứ hàng hóa khi mở kiện và giao cho nhà thầu lắp đặt thiết bị