DỰ ÁN / Dự án Dây chuyền sản xuất chế biến gỗ MDF

1/ Tên dự án

Dự án Dây chuyền sản xuất chế biến gỗ MDF

 

2/ Thời gian thực hiện

Năm 2013

 

3/ Chủ dự án

Công ty cổ phần gỗ MDF VGR Dongwha

 

4/ Phạm vi công việc

  • Giám định đồng bộ cho Dây chuyền sản xuất chế biến gỗ MDF nhậu khẩu