DỰ ÁN / Dự án thủy điện Tà Thàng

1/ Tên dự án

Dự án thủy điện Tà Thàng

 

2/ Thời gian thực hiện

Năm 2010

 

3/ Chủ dự án

Công ty cổ phần Điện Vietracimex Lào Cai

 

4/ Phạm vi công việc

  • Giám định tình trạng của một lo hàng nhập khẩu tại cảng đến
  • Giám định tổn thất lô hàng nhập khẩu tại nơi đến
  • Giám định số lượng, tình trạng và tổn thất chi tiết một kiện hàng thuộc lô hàng nhập khẩu tại công trường trước khi lắp đặt
  • Giám định xuất xứ hàng hóa của lô hàng tại công trường trước khi lắp đặt
  • Giám định chủng loại và quy cách của một lô hàng nhập khẩu tại công trường trước khi lắp đặt
  • Giám định sự đồng bộ của từng bộ phận và của cả dây chuyền thiết bị tại công trường trước khi lắp đặt