DỊCH VỤ / Giám định hàng hóa xuất khẩu

 

Giám định số lượng, chất lượng hàng hóa

Giám định chủng loại hàng hóa

Giám định tình trạng hàng hóa, quy cách đóng gói, bao bì

Giám định an toàn chằng buộc hàng hóa trong container

Giám định tình trạng container

Giám định hàng hóa tổn thất

Tư vấn và cung cấp các dịch vụ khác theo yêu cầu