DỊCH VỤ / Giám định máy móc, thiết bị công nghiệp

GD Xe

 

Giám định số lượng, tình trạng, chủng loại máy móc

Giám sát quy trinh sản xuất: kiểm soát số lượng, chất lượng, quy trình hoạt động, sản phẩm được sản xuât đúng tiêu chuẩn, chất lượng nguyên liệu thô

Giám định mức độ tổn thất

Giám định sự đồng bộ của các linh kiện máy móc, thiết bị công nghiệp