DỊCH VỤ / Giám định xăng dầu, chất hóa lỏng

 

Những dịch vụ chúng tôi cung cấp bao gồm:

Giám định hầm và nắp hầm chứa

Đo mớn nước tàu biển 

Lấy mẫu kiểm tra, phân tích

Tư vấn và cung cấp các dịch vụ khác theo yêu cầu