DỊCH VỤ / Giám định thực phẩm, hàng tiêu dùng

Giảm định thực phẩm

 

Giám định chất lượng nguyên liệu đầu vào

Giám định quá trình sản xuất

Giám định hàng hóa trước khi xuất

Giám sát quá trình đóng hàng

Phân tích mẫu

Thử nghiệm hàng hóa đạt tiêu chuẩn

Tư vấn và cung cấp các dịch vụ khác theo yêu cầu