DỊCH VỤ / Giám đỊnh nguồn gốc xuất xứ

 

Xuất xứ hàng nhập khẩu

Xuất xứ mẫu E

Xuất xứ mẫu D

Xuất xứ mẫu S