TIN TỨC / THÔNG BÁO MỜI HỌP CỔ ĐÔNG

Tp.HCM ngày 01 tháng 04 năm 2015

 

THÔNG BÁO MỜI HỌP

(ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH ĐẠI VIỆT (DAVICONTROL)

 

Kính gửi: - Quý Cổ đông Công ty

 

Công ty Cổ Phần Giám Định Đại Việt trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2015:

Thời gian:        9h  ngày 21 tháng 4 năm 2015

Địa điểm:         Phòng họp – Công ty Cổ Phần Giám Định Đại Việt

                        Lầu 7, Tòa nhà Minh Tinh,

                        115 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TPHCM

Nội dung :       Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2014, kế hoạch hoạt động năm 2015 và thông qua tỷ lệ chia cổ tức năm 2014.

 

Lưu ý:

- Các cổ đông tham gia dự họp xin vui lòng mang theo thư mời, các tài liệu gửi kèm và giấy chứng minh nhân dân.

- Các cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền (theo mẫu đính kèm) cho người khác tham dự. Người được ủy quyền phải xuất trình CMND khi tham dự Đại hội. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

- Để thuận tiện trong công tác tổ chức, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc đăng ký tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước 12h00 ngày 13 /04/2015 với Ms Thủy – ĐT: 08 39303234 / Fax:  08 39303237 .

- Các biểu mẫu xin vui lòng download từ trang web: https://mega.co.nz/#!c4Q2TYCD!bgqKbMeJfK2jAvYG2UaZybLDN_JXZ1oECsJa8Ck77nA

 

Trân trọng kính mời!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

 

(Đã ký)

 

 

NGÔ QUANG HUY