TIN TỨC / Cuối năm sẽ xuất nhãn sang Mỹ

 

Các loại quả tươi của Việt Nam cần làm gì để xuất khẩu vào các thị trường có yêu cầu kiểm dịch thực vật khắt khe? Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Hoàng Trung - Phó Cục trưởng Cục BVTV, Bộ NN-PTNT.

Hiện nay nhãn và vải Việt Nam cần đáp ứng điều kiện gì để đạt tiêu chuẩn xuất sang thị trường Mỹ? Cục BVTV sẽ hỗ trợ kỹ thuật như thế nào?

Tháng 9/2014, Bộ Nông nghiệp Hoa kỳ cho phép nhập khẩu hai loại quả vải và nhãn của Việt Nam. Để xuất được hai loại quả này sang thị trường Mỹ, chúng ta phải tuân thủ một số điều kiện. Trong đó theo yêu cầu của Mỹ, các cơ quan chức năng phía Việt Nam cùng với DN và các cơ sở xử lý quả phải xây dựng các bản đồ chiếu xạ với liều lượng hấp thụ tối thiểu theo quy định là 400 gray.

Bên cạnh đó, Bộ NN-PTNT đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị của Cục BVTV phối hợp với địa phương kiểm tra, xem xét cấp mã số vùng trồng đối với những hộ nông dân, như: Vùng trồng phải SX theo quy trình VietGAP; áp dụng các quy trình thuốc BVTV xử lý dịch hại theo đúng quy định của Cục BVTV. Đặc biệt lưu ý chọn sử dụng thuốc BVTV an toàn trên nhãn, vải, chôm chôm.

Trên cơ sở đó Cục BVTV cấp mã số, mức tối thiểu một mã số phải 10 ha trở lên. Hiện nay Cục BVTV đang phối hợp với các địa phương kiểm tra, cấp mã số và chuyển danh sách các mã số cho phía Bộ Nông nghiệp Mỹ để có thể kiểm tra, truy xuất nguồn gốc.

Theo ông thực lực SX nhãn, vải của Việt Nam có đáp ứng trước cơ hội mới? Hiện nay nhãn và vải đã qua vụ thu hoạch, đến thời điểm nào sẽ bắt đầu xuất hàng?

Trong 8 tháng đầu năm 2014 Việt Nam xuất khẩu 40 loại quả tươi đến thị trường 40 quốc gia và vùng lãnh thổ, đạt hơn 1,3 triệu tấn. Trong đó thanh long đạt hơn 697.000 tấn, dưa hấu gần 300.000 tấn, nhãn hơn 100.000 tấn, vải hơn 70.000 tấn, chôm chôm 600.000 tấn…

Diện tích, sản lượng nhãn, vải, chôm chôm của chúng ta đáp ứng được, đặc biệt là vùng trồng nhãn cả hai miền Nam - Bắc có tới trên 60.000 ha. Tất nhiên với điều kiện phải đáp ứng đầy đủ các quy định theo yêu cầu kỹ thuật kiểm dịch BVTV phía Mỹ đưa ra.

Cục BVTV đang tích cực cùng địa phương và các DN tập trung hoàn thiện theo yêu cầu của thị trường nước nhập khẩu để có thể đến cuối năm sẽ xuất đợt nhãn trái vụ đầu tiên sang Mỹ. Đối với quả vải phía Bắc, Cục BVTV đang chỉ đạo xây dựng cấp mã số vùng trồng cũng như hướng dẫn nông dân tuân thủ theo quy định phía Mỹ đưa ra. Vụ tới sẽ xuất khẩu quả vải.

Thực tế trong thời gian qua ở ĐBSCL đã xuất khẩu chôm chôm qua Mỹ, nhưng số lượng xuất được còn hạn chế, vậy theo ông cần làm gì để gia tăng sản lượng xuất khẩu?

Theo số liệu Cục BVTV, Việt Nam xuất chôm chôm qua Mỹ trung bình khoảng 300 tấn/năm. Để tăng sản lượng xuất khẩu, về phía các cơ quan chức năng trong nước và Cục BVTV đã hướng dẫn tương đối đầy đủ theo quy trình phía Mỹ đưa ra.

Đối với quả chôm chôm hay các loại quả khác như thanh long muốn tăng sản lượng xuất vào thị trường này, các DN cần có sự phối hợp và tăng cường ký kết hợp đồng với phía Mỹ; đồng thời phối hợp với đại diện thương mại của nước ta tại Mỹ tăng cường quảng bá hình ảnh sản phẩm quả tươi nhiệt đới, đảm bảo chất lượng tốt. Thêm nữa là cần có thêm nhiều DN tham gia xuất khẩu các loại quả đã được Mỹ cho phép.

Xin cảm ơn ông!